banner

ผลิตภัณฑ์

  • EEC L1e Electric Bicycle

    EEC L1e รถจักรยานไฟฟ้า

    • เสนอวิธีเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    • การวางตำแหน่งการขับขี่แบบประหยัดสำหรับการเดินทางในแต่ละวัน เดินทางสู่ร้านค้าและบริการในท้องถิ่น วิธีเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพ
    • สำหรับการเดินทางรายวันระยะสั้น ชีวิตเราไม่ควรติดอยู่ในความเร่งรีบและคึกคักของถนน ปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลาย